Titulka - Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
Revízna komisia
Ing. Jozef Rebro
- predseda

ARIMEX Bratislava spol. s r. o.
Stromová 13
P.O.BOX 25
830 07 Bratislava 37


Tel.: + 421/ 2 / 5477 4982
+ 421/ 2 / 5477 1937
Fax: +421/ 2 / 5477 4994
Mob.: 0903 479 152
E-mail: arimex@zutom.sk

Ing. Jozef Urminský
PPD Prasice - Jacovce
956 21  Jacovce


Tel.: +421/ 38/ 536 1333
Fax: +421/38/ 532 4338
Mob.: 0903 767 259
E-mail: sekretariat@ppdprasice.sk


Ing.Ľubomír Gajdoš

BOSKOP a.s.
Hlavná č. 1
911 01 Trenčín


Tel.: +421/ 32/ 744 4184
Fax: + 421/ 32/744 4194
e-mail: gajdos@boskop.sk