Titulka - Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
Predstavenstvo
Ing. Marian Uhrík
- predseda predstavenstva

PARTNER - Vetagro, s.r.o.
  Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava
Tel.: + 421/ 2 / 555 713 55
Fax: + 421/ 2 / 554 223 34
Mob.: 0905 254 938
E-mail: uhrik@vetagro.sk

Ing. Zsigó Anton
– podpredseda predstaventva

GAMOTA, v.d.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Tel.: + 421/ 35 / 7720 147-9
Fax: + 421/ 35 / 7720 150
Mob.: + 421/ 903 701 746
E-mail: gt@nextra.sk

Ing.Ivan Straka
AFEED, a.s.
Nobelova 34
831 02 Bratislava


Tel.: 02/4951 2791
Fax: 02/4951 2794
Mob.: + 421/ -
E-mail: ivan.straka@afeed.sk


Ing. Milan Gálik
MERKANTA
INTERNATIONAL spol.
s.r.o.
Syslia 58
821 05 Bratislava
Tel.: + 421 / 2 / 434 143 53-5
Fax: + 421 / 2 / 433 37 280
Mob. + 421 / 903/ 705 995
E-mail: galik@merkanta.sk


Ing. Peter Lelkes
PD Sokolce
Roľnícka 64
946 17 Sokolce
Tel.: + 421/ 35/ 7780 051
Fax: +421/ 35/7780 087
Mob.: 0905 712 878
E-mail: pdsokolce@mail.viapvt.skIng. Ján Žák
Poľnoslužby Bebrava, a.s.
956 36 Rybany

Tel.: + 421/ 38/ 7692 652
Fax: + 421/ 38/ 7692 224
Mob.: 0905 707 534
E-mail: zak@polnosluzby-bebrava.sk


Ing. Ľubomír Kolesár
INTEGRA s.r.o
Hlavná 270
076 61  Dargov
Tel.: + 421 / 56/ 6782848
Fax: + 421 / 56 / 6689580
Mobil: 0905 906 091
E-mail: integra@trenet.sk


Ing. Ladislav Kazlov
PD Jur nad Hronom
935 57 Jur/Hronom 405

Tel: +421/ 036 77 93 056
Fax: +421 /036/ 779 3056
Mobil: 0903 712 522
E-mail: pkazlov@jurob.sk


Bc. Emil Macho
Agropodnik a.s. Trnava
Chovateľská 2
917 01 Trnava
Tel: +421/033/5446475
Mobil: 0917288377
E-mail: emil.macho@agptt.sk