Titulka - Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
Výška členského príspevku
Výrobcovia – krmív, krmných zmesí, koncentrátov, aditív, vrátane premixov
Výrobcovia krmných zmesí:
 • do 10 tis. t ročne – 497,91 EUR - súčasťou členského príspevku je základný príspevok , t.j. 165,97 EUR
 • 10,1 - 20 tis. t ročne - 663,88 EUR
 • 20,1 - 25 tis. t ročne - 829,85 EUR
 • nad 25,1 tis. t ročne - 995,82 EUR
Výrobcovia premixov
 • 1 327,76 EUR ročne


Skladovatelia - objem skladovacích kapacít v t :

 • do 10 tis. t – 331,94 EUR,  /165,97 EUR - súčasť základného členského príspevku/
 • 10,1 - 20 tis. t – 663,88 EUR. 
 • 20,1 - 50 tis. t – 829,85 EUR
 • nad 50,1 tis. t – 1 327,76 EUR

Obchodníci – ročné tržby:

 • do 1,66 mil. EUR – 829,85 EUR - vrátane základného členského príspevku
 • 1,67 – 3,32 mil. EUR  – 1 161,79 EUR
 • nad 3,33 mil. EUR – 1 327,76 EUR

Výrobcovia + skladovatelia – ako jeden právnický subjekt

 • určenie maximálneho poplatku do výšky max. 1 991,64 EUR